Częste pytania

Co to jest alergia na białka mleka krowiego?

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) stanowi najczęstszą przyczynę alergii pokarmowej u niemowląt. Definiuje się ją jako reakcję immunologiczną na białka mleka krowiego, której towarzyszą różnorodne objawy kliniczne.

Jak rozpoznać, że dziecko na alergię na białka mleka krowiego ?

ABMK obejmuje cały szereg przeróżnych, miejscowych i ogólnych, objawów klinicznych. Objawy te mogą występować z bardzo dużą zmiennością. Nie istnieje jeden ustalony schemat odpowiedzi klinicznej, nawet u tego samego dziecka poddawanego ekspozycji na białka mleka krowiego w różnych sytuacjach.

Kliniczne postaci ABMK zależą od odpowiedzialnego za nią mechanizmu patofizjologicznego. Postaci natychmiastowe zależą od IgE, rozwijają się w ciągu pierwszych 30 minut od kontaktu z alergenem i zwykle objawiają się miejscowymi reakcjami skórnymi, choć zdarzają się również objawy ze strony układu pokarmowego lub oddechowego. Postaci pośrednie ujawniają się w ciągu kilku godzin, dają głównie objawy ze strony układu pokarmowego, a udział IgE w ich rozwoju jest niepewny. W postaciach opóźnionych uczestniczą limfocyty T, reakcje te rozwijają się w ciągu 1 do 5 dni od kontaktu z alergenem i charakteryzują się różnymi objawami. 

U większości dzieci z ABMK występuje więcej niż 1 objaw. ABMK może manifestować się objawami dotyczącymi różnych narządów i układów:

  • Skóra (70-75%)
  • Układ pokarmowy (13-14%)
  • Układ oddechowy (1-8%)
  • Kilka układów (26%)
  • Anafilaksja (1-4%)

Czy alergia na białka mleka krowiego zdarza się często?

ABMK pojawia się we wczesnym dzieciństwie a częstość jej występowania w krajach rozwiniętych stale rośnie. Generalnie, rozpowszechnienie reakcji na białka mleka krowiego waha się od 2% do 12 %, w zależności od metodologii wykorzystywanej w badaniach. Mleko i jaja są to pokarmy najczęściej odpowiedzialne za rozpoznanie alergii u dzieci do 5. roku życia, natomiast owoce i orzechy najczęściej odpowiadają za alergię u pacjentów powyżej 5. roku życia.

Czy alergie są dziedziczne?

Prawdopodobieństwo wystąpienia ABMK jest większe u dzieci, których rodzice mają lub mieli objawy alergiczne, takie jak katar sienny, wyprysk skórny lub alergie pokarmowe. Ryzyko jest większe, jeśli takie objawy dotyczą obojga rodziców.

Co się stanie, gdy dziecko z alergią na białka mleka krowiego zostanie narażone na kontakt z alergenem?

Gdy dziecko z alergią na białka mleka krowiego zetknie się z takim alergenem, rozwiną się u niego opisane powyżej objawy alergiczne, o mniejszym lub większym nasileniu w zależności od konkretnego epizodu, nawet z możliwością wystąpienia anafilaksji, czyli ciężkiej reakcji immunologicznej, która może zagrażać życiu dziecka.

Czy dziecko już zawsze będzie miało alergię na białka mleka krowiego?

Odległe rokowanie u większości dzieci z ABMK jest dobre, a 80% do 90% z nich w sposób naturalny nabywa tolerancję na mleko krowie około 3. roku życia, jeśli z chwilą rozpoznania alergii zastosowano u nich dietę eliminacyjną z wyłączeniem białek mleka krowiego.

Ta strona internetowa wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do nawigacji. Aby włączyć lub ograniczyć dodatkowe kategorie plików cookies lub uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Dostosuj ustawienia.
Akceptuj pliki cookies