Częste pytania

Co to jest alergia na białka mleka krowiego?

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) stanowi najczęstszą przyczynę alergii pokarmowej u niemowląt. Definiuje się ją jako reakcję immunologiczną na białka mleka krowiego, której towarzyszą różnorodne objawy kliniczne.

Jak rozpoznać, że dziecko na alergię na białka mleka krowiego ?

ABMK obejmuje cały szereg przeróżnych, miejscowych i ogólnych, objawów klinicznych. Objawy te mogą występować z bardzo dużą zmiennością. Nie istnieje jeden ustalony schemat odpowiedzi klinicznej, nawet u tego samego dziecka poddawanego ekspozycji na białka mleka krowiego w różnych sytuacjach.

Kliniczne postaci ABMK zależą od odpowiedzialnego za nią mechanizmu patofizjologicznego. Postaci natychmiastowe zależą od IgE, rozwijają się w ciągu pierwszych 30 minut od kontaktu z alergenem i zwykle objawiają się miejscowymi reakcjami skórnymi, choć zdarzają się również objawy ze strony układu pokarmowego lub oddechowego. Postaci pośrednie ujawniają się w ciągu kilku godzin, dają głównie objawy ze strony układu pokarmowego, a udział IgE w ich rozwoju jest niepewny. W postaciach opóźnionych uczestniczą limfocyty T, reakcje te rozwijają się w ciągu 1 do 5 dni od kontaktu z alergenem i charakteryzują się różnymi objawami. 

U większości dzieci z ABMK występuje więcej niż 1 objaw. ABMK może manifestować się objawami dotyczącymi różnych narządów i układów:

  • Skóra (70-75%)
  • Układ pokarmowy (13-14%)
  • Układ oddechowy (1-8%)
  • Kilka układów (26%)
  • Anafilaksja (1-4%)

Czy alergia na białka mleka krowiego zdarza się często?

ABMK pojawia się we wczesnym dzieciństwie a częstość jej występowania w krajach rozwiniętych stale rośnie. Generalnie, rozpowszechnienie reakcji na białka mleka krowiego waha się od 2% do 12 %, w zależności od metodologii wykorzystywanej w badaniach. Mleko i jaja są to pokarmy najczęściej odpowiedzialne za rozpoznanie alergii u dzieci do 5. roku życia, natomiast owoce i orzechy najczęściej odpowiadają za alergię u pacjentów powyżej 5. roku życia.

Czy alergie są dziedziczne?

Prawdopodobieństwo wystąpienia ABMK jest większe u dzieci, których rodzice mają lub mieli objawy alergiczne, takie jak katar sienny, wyprysk skórny lub alergie pokarmowe. Ryzyko jest większe, jeśli takie objawy dotyczą obojga rodziców.

Co się stanie, gdy dziecko z alergią na białka mleka krowiego zostanie narażone na kontakt z alergenem?

Gdy dziecko z alergią na białka mleka krowiego zetknie się z takim alergenem, rozwiną się u niego opisane powyżej objawy alergiczne, o mniejszym lub większym nasileniu w zależności od konkretnego epizodu, nawet z możliwością wystąpienia anafilaksji, czyli ciężkiej reakcji immunologicznej, która może zagrażać życiu dziecka.

Czy dziecko już zawsze będzie miało alergię na białka mleka krowiego?

Odległe rokowanie u większości dzieci z ABMK jest dobre, a 80% do 90% z nich w sposób naturalny nabywa tolerancję na mleko krowie około 3. roku życia, jeśli z chwilą rozpoznania alergii zastosowano u nich dietę eliminacyjną z wyłączeniem białek mleka krowiego.

Co to jest Blemil plus Elemental?

Blemil plus Elemental to hipoalergiczna dieta elementarna na bazie wolnych aminokwasów dla niemowląt i dzieci.

Czy Blemil to nowa marka na rynku?

Nie, to europejska marka, która ma 40-letnią historię i jest obecna w ponad 15 krajach i na 4 kontynentach.

Jakie preparaty Blemil są obecne na polskim rynku?

Obecnie na rynek trafił Blemil plus Elemental, a w przyszłości także inne produkty.

Mój pediatra zalecił mi zakup Blemil plus Elemental dla mojego dziecka, ale zauważyłam/em, że produkt nie rozpuszcza się prawidłowo.

Rozpuszczalność formuł aminokwasowych jest inna niż rozpuszczalność zwykłego mleka modyfikowanego opracowanego dla zdrowych niemowląt. Dzieje się tak, ponieważ ich skład został zmodyfikowany, zawierają m.in. wolne aminokwasy, a frakcja lipidowo-tłuszczowa została zmodyfikowana w porównaniu do standardowych formuł.

Czy zmiany w rozpuszczaniu produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo mojego dziecka?

Nieznaczne różnice w wyglądzie produktu nie mają wpływu na wartość odżywczą oraz właściwości higieniczne i mikrobiologiczne.

Jak mogę poprawić rozpuszczalność produktu?

Szczególnie istotne jest, aby puszka Blemil plus Elemental była przechowywana w suchym i chłodnym miejscu (15-25 C), a także przestrzeganie wskazówek przygotowania podanych na opakowaniu. Używanie wody o określonej temperaturze (minimum 40-45 C) i energiczne wstrząsanie, aby produkt się całkowicie rozpuścił.

 

W zależności od zakupionej przeze mnie puszki Blemil plus Elemental wygląd proszku nie jest taki sam, czy to naturalne?

To normalne, że mogą wystąpić niewielkie różnice w charakterystyce preparatów dla początkowego żywienia niemowląt w zależności od numeru partii produkcyjnej. Dzieje się tak, ponieważ są one wykonane z naturalnych składników i nie zawierają żadnych sztucznych dodatków w celu ujednolicenia ich wyglądu. Może to prowadzić do tego, że właściwości organoleptyczne, takie jak rozpuszczanie, nie będą takie same we wszystkich przypadkach. Te różnice w wyglądzie produktu nie mają wpływu na wartość odżywczą oraz właściwości higieniczne i mikrobiologiczne.

Czy mogę podać Blemil plus Elemental mojemu dziecku?

Wszystkie partie Blemil plus Elemental są zgodne z prawodawstwem Europejskim i wewnętrznymi standardami firmy Ordesa. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest potwierdzony międzynarodowymi certyfikatami, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zalecamy kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Ta strona internetowa wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do nawigacji. Aby włączyć lub ograniczyć dodatkowe kategorie plików cookies lub uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Dostosuj ustawienia.